atle@adu.no

ADU Ingeniør Atle D. Utkilen

Bostks 75
5953 Fonnes
Tlf: 56 16 80 80

22.12.2015

Planforslaget er no sendt inn til Lindås kommune for handsaming. Kommunen vil vurdere forslaget. Dersom dei ikkje har merknad, legg administrasjonen forslaget fram for politisk handsaming. Går planen gjennom der ,vert den lagt ut til offentleg høyring. 

Plankartet slik det er sendt inn til kommunen ser du nedanfor. Planforslag forebels 12 12 15

 

 

 

 

Så snart kommunen har handsama forslaget, vil vi leggja ut alle dokument i sak.  

 

 

Skrive ved oppstart 1.12.2014

Vi starter no opp arbeid med regulering av Nedre Bergås Bustadområde. Vedlagt kart viser utstrekningen av planområdet. Plangrensa er i samsvar med grense for bustadfelt i kommuneplanen til Lindås kommune.

Varsel vart sendt i avisa Strilen 16.oktober. (Svarfrist knytt til varsel om oppstart er endra til 1.12.2014)

PICT0248 resize

Vi starter no opp arbeid med regulering av Nedre Bergås Bustadområde. Vedlagt kart viser utstrekningen av planområdet. Plangrensa er i samsvar med grense for bustadfelt i kommuneplanen til Lindås kommune.

Varsel vart sendt i avisa Strilen 16.oktober. (Svarfrist knytt til varsel om oppstart er endra til 1.12.2014)

I tillegg til dette varslet vert naboar og alle som har intresser i området, invitert til ope møte på grendahuset på Myksvoll  ( Lurevegen 921) tirsdag 28. oktober kl 18.

Du finn meir info i prosjektmappa. Mappe

 Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Webløsning ©2015 av Web Norge