Reguleringsplan for Keilen Vest er levert Lindås kommune for handsaming.

Så snart den vert tatt opp til politisk handsaming, legg vi ut dokumenta på denne sida.